Gå til hovedindhold
You are at:

Sådan gør vi

Målsætning for Engelsborgskolen

På Engelsborgskolen er det målet at:

 • skabe et helhedspræget, glædesfyldt og inspirerende indlæringsmiljø.
 • give det enkelte barn de bedst mulige betingelser for personlig og faglig udfoldelse.
 • det enkelte barns udvikling foregår i et ansvarligt og opdragende samspil med andre.
 • barnet oplever et forpligtende og samarbejdende fællesskab, som det lærer at være medbestemmende i.
 • det enkelte barn udvikler selvværd, livsglæde og evne til fordybelse.

Skolen, og alt det vi gør, bygger på vores værdigrundlag. Her kan du se vores værdigrundlag

Skolekvalitet

Det er Engelsborgskolens mål, at dens elever og lærere bibringes og bevarer et nært tilhørsforhold til en skole, som har rod i tradition og fortid, som afspejler samtiden, men som til stadighed udvikler sig ved planer og visioner for fremtiden.

Den overordnede forudsætning for skolens arbejde er indeholdt i Folkeskolelovens formålsparagraf samt i de enkelte fags formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder.Arbejdets kvalitet skal være bestemt ved:

 • en atmosfære, der er præget af målrettet og engageret arbejde med at formidle og tilegne sig kundskaber og færdigheder, som fremmer og udvikler den enkelte elevs evner og personlighed.
 • åbenhed og dialog i det daglige arbejde og samvær elever, lærere og pædagoger imellem samt mellem skole og hjem med henblik på at skabe et samarbejde, der er præget af fælles ansvar.
 • et stimulerende, overskueligt, helhedspræget, trygt og glædesfyldt miljø med passende krav og udfordringer til den enkelte elev og til grupper af elever.
 • bibringelse af værdier og holdninger, der medvirker til at gøre eleverne intellektuelt, emotionelt og socialt velfungerende.
 • opdragelse af eleverne til at tage ansvar for sig selv og andre samt være i stand til at indgå i et forpligtende fællesskab, der bygger på samarbejde, tolerance og medbestemmelse.
 • fælles bevidsthed om, at den enkelte elev gennem kreativt arbejde med sit selvudtryk bringes til erkendelse af selvværd og til oplevelsen af at være i balance og harmoni med sig selv.

Her kan I læse skolens velkomstfolder for nye elever og forældre.