Gå til hovedindhold
You are at:

Indskrivning af ny elev

Er du tilflytter til Engelsborgskolens skoledistrikt, har dit barn ret til optagelse på skolen

Skolestarter 2024 

Alle forældre til et barn, der fylder 6 år i 2023 eller som har haft et års

udsat undervisningspligt, vil modtage et brev i deres E-boks med nedenstående tekst.

Når dit barn er født i 2018, indtræder dit barns undervisningspligt i 2024 og skal begynde i børnehaveklasse til august 2024.

I særlige tilfælde er der mulighed for at ansøge om, at ens barn enten starter tidligere eller senere i skole. Hvis dit barn har haft udsat undervisningspligt, skal det starte i skole i 2025.

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte tidligt i skole eller udsætte skolestarten, skal du rette henvendelse til den daginstitution, som dit barn går i. Tidlig eller udsat skolestart skal ansøges i samarbejde med institutionslederen.

Hvis du har ansøgt om udsat skolestart eller dit barn er indstillet til specialundervisning, skal du alligevel opskrive dit barn til en almen folkeskole eller privatskole.

Alle børn skal være registreret med et skoleønske.

Hvis ikke du har internet, kan du henvende dig til den skole, du ønsker dit barn indskrevet på. Der kan du få udleveret en indskrivningsblanket. Den digitale indskrivning foregår enten via www.ltk.dk eller via www.borger.dk. Man skal bruge NemID til indskrivningen, som kan bestilles på www.nemid.nu

Indskrivning til skolestart 2024 foregår digitalt i perioden fra den 31. oktober til den 24. november 2023

Alle forældre skal give besked om skoleønsker via den digitale indskrivning. Du kan ved indskrivningen vælge enten dit barns distriktsskole, en anden folkeskole efter frit skolevalg eller en friskole/privatskole.

Hvis du vælger en skole i en anden kommune eller en privatskole, skal du kontakte den enkelte skole for indskrivning.

Distriktsskole

Hver folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune har et skoledistrikt. Du har ret til at få dit barn optaget på distriktsskolen. Du kan se på kommunens hjemmeside www.ltk.dk, hvilket skoledistrikt du bor I.

Frit skolevalg

Du har også mulighed, i henhold til reglerne om frit skolevalg, at ønske en anden skole til dit barn. Dit ønske vil blive behandlet efter disse regler. Hvis antallet af børn, der søger en skole, overstiger skolens kapacitet, optages der elever efter nedenstående principper:

· Søskendekriteriet. Børn med søskende på en skole har ret til en plads på den pågældende skole, hvis forældrene ønsker det og hvis de er bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune (søskendegaranti).

· Nærhedskriteriet. Hvis der ikke er plads til alle, der har ønsket en bestemt skole, tildeles pladserne som udgangspunkt til de børn, som bor tættest på den ønskede skole.

Afstanden måles fra folkeregisteradressen til midt på skolens matrikel/ skolegård. Målingen baseres på kommunens egen opgørelse ud fra nærmeste og korteste offentlige veje og stier, som barnet kan færdes på til fods eller på cykel.

Hvis du har ønsket en anden skole end distriktsskolen og der ikke er plads, anvises dit barn automatisk til distriktsskolen. Du har herefter mulighed for at søge en anden af kommunens folkeskoler, hvor dit barn kan optages, hvis der er kapacitet på denne skole.

Informationsmøder for skolestartere 2024

Alle kommunens skoler afholder et informationsmøde, hvor I som forældre kan blive klogere på kommunens skoler, møderne afholdes i starten af november måned. 

Datoen for Engelsborgskolen er den 9. november 2023 kl. 17.00 - 19.00.

Fordeling på kommunens skoler

I februar 2024 forventes fordelingen af alle børn til kommunens folkeskoler at være på plads. Derefter modtager du et brev med oplysning om, hvilken skole dit barn er optaget på. Fordelingen af elever i de enkelte klasser sker senere på den enkelte skole.

SFO starter 1/5 2024

Der er en skolefritidsordning (SFO) på alle kommunens folkeskoler. Dit barn får plads i SFOen på sin skole, hvis du ønsker det. OBS. Indskrivningen til SFO åbner først, når du har fået besked om, hvilken skole dit barn er optaget på.

Du skal indmelde dit barn digitalt på enten borger.dk eller kommunens hjemmeside senest den 1/4 2024.

Du kan, blandt andre oplysninger om indskrivning, finde Indskrivningsportalen på dette link: https://www.ltk.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole-sfo-og-klub

Indskrivning, flytning eller skoleskift

Er du tilflytter til Engelsborgskolens skoledistrikt, har dit barn ret til optagelse på skolen.  

Ønsker du et skoleskift fra én af kommunens andre folkeskoler til Engelsborgskolen, skal du kontakte kontoret på telefon 45 28 40 00

Skoledistrikt

Flytning og skoleskift fra kommunens hjemmeside

Takster