Gå til hovedindhold
You are at:

Praktiske oplysninger

Her kan du få viden om forskellige praktiske oplysninger

Information om:

 • Kontorets åbningstider

  Mandag kl. 7.00-13.00

  Tirsdag kl. 7.00-17.00

  Onsdag kl. 7.00-13.30

  Torsdag kl. 7.00-17.00

  Fredag kl. 7.00-12.30

 • Ringetider

  Ringetiderne på skolen er:

  kl. 8.00 - 8.45: lektion 1

  kl. 8.45 - 9.30: lektion 2

  kl. 9.30 - 9.55: pause

  kl. 9.55 - 10.40: lektion 3

  kl. 10.40 - 11.25: lektion 4

  kl. 11.25 - 12.10: spisning og pause

  kl. 12.10 - 12.55: lektion 5

  kl. 12.55 - 13:40: lektion 6

  kl. 13:40 - 13.50: pause

  kl. 13.50 - 14.35: lektion 7

  kl. 14.35 - 15.20: lektion 8

 • Skolemælk

  Skolemælk

  Engelsborgskolen får leveret mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning.

  Du kan læse mere om Skolemælk her

 • Forsikring

  Skolen har ingen ansvarsforsikring og henviser til justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar

 • Vigtige datoer for 9. klasserne skoleåret 2023-24

  Her kan du læse mere om vigtige datoer for 9. klasser.

   

  Gallafest 2024

  Afholdes torsdag den 18. april 2024 for 9. klasserne.

   

  Udtræk offentliggøres for eleverne

  Torsdag den 25. april 2024

   

  Datoerne for de skriftlige eksamen

  Torsdag den 2. maj 2024

  kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling

  Fredag den 3. maj 2024

  kl. 9.00-10.00

  FP9 Dansk, retskrivning

  kl. 10.00-10.30

  FP9 Dansk, læsning

  Mandag den 6. maj 2024

  kl. 9.00-10.00FP9 Matematik uden hjælpemidler

  kl. 10.00-13.00FP9 Matematik med hjælpemidler

  Tirsdag den 7. maj 2024

  kl. 9.00-12.00

  FP9 Engelsk skriftlig udtræksfag

  Onsdag den 8. maj 2024

  kl. 9.00-10.00

  FP9 Biologi udtræksfag

  kl. 9.00-10.00

  FP9 Geografi udtræksfag

  kl. 9.00-10.00

  FP9 Fysik/kemi udtræksfag

  Mandag 13. maj 2024

  kl. 9.00-12.00

  FP9 Tysk skriftlig udtræksfag 

  Tirsdag den 14. maj 2024

  kl. 9.00-12.00

  FP9 Fransk skriftlig udtræksfag 

   

  9. klassernes sidste skoledag

  Fredag den 17. maj 2024 er det 9. klassernes sidste skoledag

   

  Mundtlige prøver tidsramme

  De mundtlige prøver kører i tidsrummet den torsdag den 23. maj til og med fredag den 21. juni 2024. Dog er fredag den 14. juni friholdt til optagelses prøver. 

   

  Translokation

  Onsdag den 26. juni 2024 kl. 17-19 i Engelsborghallen

 • Politik for brug af digitale devices (DD) på Engelsborgskolen (2023)

  Princip for brug af digitale devices på Engelsborgskolen

  Overordnet målsætning 

  Engelsborgskolen vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor digitale

  devices ses som naturlige elementer i elevernes hverdag og læringsunivers.

  Vi ønsker at fremme dannelse af en god og fornuftig digital kultur på skolen. Hvor vi ser positivt på brugen

  af mobiltelefoner og skærme med de muligheder og perspektiver dette giver i forhold til at udvikle sig selv

  og skabe forståelse for teknologi. Dette gælder særligt, når det kan supportere undervisningen.

  Det er dog afgørende, at de digitale devices anvendes som arbejdsredskaber der understøtter det

  uddannelsesmæssige miljø og ikke får den modsatrettede effekt og bliver en forhindring for elevernes

  trivsel eller til skade for fællesskabet. Samtidig skal de digitale devices ikke virke forstyrrende i

  undervisningen da skolens personale skal have det bedst mulige arbejdsmiljø til at foretage undervisningen.

  Vi ønsker at udvikle skolens elever til, at kunne færdes i ”den digitale verden” og derfor bliver der også

  fokus i undervisningen på, at styrke elevernes kundskaber i forhold til de digitale redskaber der er til

  rådighed.

  Princippet er udarbejdet/revideret af skolens bestyrelse med afsæt i alle skolens aktører, elever, forældre

  og personale, samt aktuel forskning inden for området

  Digital dannelse

  Det er Engelsborgskolens hensigt, at skolens elever uddannes i anvendelsen af digitale devices og hvilke

  muligheder og udfordringer der kan opstå.

  • 0-5. klasse: 2-3 forløb pr. skoleår
  • 6-9. klasse: 4-6 forløb pr. skoleår

  Undervisningen vil eksempelvis omfavne emner som:

  • Sociale medier: Mobbekultur, dataindsamling, reklame og anvendelse.
  • Deling af billeder og udfordringerne ved dette.
  • Højaktuelle emner som eksempelvis ChatGPT

    

  Mobilfri skoletid på Engelsborgskolen

  For at styrke fællesskab, trivslen og bevægelse i hverdagen gennemføres undervisningen som mobilfri

  skoletid.

  Derfor afleverer eleverne eventuelle medbragte mobiltelefoner i et aflåst skab, inden skoledagen begynder

  og får dem igen, når de har fri.

  Læreren kan vælge, at eleverne må anvende mobiltelefonen til en undervisningsrelateret aktivitet.

  Mobilfri skoletid gælder også for alle medarbejdere på Engelsborgskolen, som derfor kun bør anvende

  mobiltelefonen i arbejdssituationer eller nødsituationer.

  Skolecomputer

  Som en del af Lyngby-Taarbæks IT-strategi, så får alle elever fra 4.-9. klasse mulighed for at låne en computer af skolen (Bærbar PC).

  Skolens computere er til skolebrug, det betyder:

  at computeren primært er et undervisningsredskab.

  at man kun downloader relevante skoleprogrammer.

  Eleverne må meget gerne bruge deres egen computer i skolen i disse klassetrin (under eget ansvar).

  Eleverne bedes oprette en brugerprofil, som kaldes ”skole”. Det er på denne profil, eleverne skal

  downloade alle undervisningsrelaterede programmer. Alt privat indhold, herunder sociale medier, spil osv.,

  skal forblive på elevens private profil, og må ikke åbnes i skoletiden.

  Eleverne må meget gerne bruge deres egen computer i skolen, dette kaldes ”Bring your own device”. De bedes oprette en brugerprofil, som kaldes ”skole”. Det er på denne profil, eleverne skal downloade alle undervisningsrelaterede programmer. Alt privat indhold, herunder sociale medier, spil osv., skal forblive på elevens private profil, og må ikke åbnes i undervisningen.

  Eget Ansvar

  Hvis eleven medbringer et digitalt device til skolen, så er det på forældrenes ansvar og egen forsikring der

  gælder. Skolens forsikring dækker ikke skader og tyveri på elevernes egne mobiltelefoner, Pc’er,

  smartwatches og lignende.

  Ved overtrædelse:

  Overtrædes princippet, inddrages det digitale device af læreren/pædagogen. Den inddragede telefon

  udleveres til forældre ved personlig henvendelse til en afdelingsleder på kontoret.

  Ved gentagne overtrædelser indkaldes elev og forældre til en samtale med skolens leder.

  Brug af digitale devices i SFO og klub

  Der vil pågå en proces i skolebestyrelsen efter sommerferien i forhold til drøftelser af brugen af skærme og mobiltelefoner i SFO og klub.

  Vedtaget den: 

  Juni 2023 i Skolebestyrelsen

  Evaluering af princippet skal ske:

  April 2024

 • Engelsborgskolens kontaktforældrefolder

  Hvis du er blevet kontaktforældre på Engelsborgskolen, så kan du her downloade Engelsborgskolens kontaktforældrefolder

 • Trivselspolitik/ Anti-mobbepolitik

  Engelsborgskolens Antimobbestrategi

  Her kan du downloade Engelsborgskolens Antimobbestrategi

 • Engelsborgskolens trafikpolitik

  Engelsborgskolens Engelsborgskolens trafikpolitik

  Her kan du downloade Engelsborgskolens Engelsborgskolens trafikpolitik