Gå til hovedindhold
You are at:

Praktiske oplysninger

Her kan du få viden om forskellige praktiske oplysninger

Information om:

 • Kontorets åbningstider

  Mandag kl. 7.00-13.30

  Tirsdag kl. 7.00-17.00

  Onsdag kl. 7.00-17.00

  Torsdag kl. 7.00-13.30

  Fredag kl. 7.00-12.15

 • Ringetider

  Ringetiderne på skolen er:

  kl. 8.00 - 8.45: lektion 1

  kl. 8.45 - 9.30: lektion 2

  kl. 9.30 - 9.55: pause

  kl. 9.55 - 10.40: lektion 3

  kl. 10.40 - 11.25: lektion 4

  kl. 11.25 - 12.10: spisning og pause

  kl. 12.10 - 12.55: lektion 5

  kl. 12.55 - 13:40: lektion 6

  kl. 13:40 - 13.50: pause

  kl. 13.50 - 14.35: lektion 7

  kl. 14.35 - 15.20: lektion 8

 • Skolemad og mælk

  Skolemad

  Det er muligt, at bestille skolemad gennem Bistrup og Nør. De tilbyder et bredt udvalg af hjemmelavet skolemad. 

  Engelsborgskolen udleverer den bestilte mad, men kontakten foregår mellem familie og Bistrup og Nør.

  Du kan læse mere om Bistrup og Nør her

  Skolemælk

  Engelsborgskolen får leveret mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning.

  Du kan læse mere om Skolemælk her

 • Forsikring

  Skolen har ingen ansvarsforsikring og henviser til justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar

 • Politik for brug af digitale devices (DD) på Engelsborgskolen

  Engelsborgskolen august 2019

   

  På Engelsborgskolen gælder:

  Vi er en mobil bevidst skole med udgangspunkt i, at mobiltelefonen er et aktivt tilvalg i løbet af en skoledag. Det betyder i praksis, at mobiltelefonerne skal låses inde ved skoledagens start og udleveres efter sidste lektion af den respektive lærer eller pædagog. Vi ønsker samtidig i samarbejde med forældre, elever og personale at skabe en skole, hvor de DD ses som naturlige arbejds- og kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi inviterer de DD ind i undervisningen og i forskellige aktiviteter med afsæt i didaktiske og pædagogiske overvejelser. Digitale devises skal tales og tænkes ind i skolens handleplan, hvor der argumenteres ud fra læring, trivsel og dannelse.

   

  Digital dannelse:

  I forbindelse med anvendelsen af DD gælder følgende for Engelsborgskolen: • Vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende mobilkultur ved, at der kontinuerligt sættes fokus på brugen af de digitale midler og netetik i undervisningen på alle årgange • At DD kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen • At vi vil give eleverne digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm. • Vi ønsker at ruste eleverne til den teknologiske udvikling, teknologiforståelse og teknologihandleevner

   

  Særlige aftaler for:

  Indskoling:

  I tilfælde af, at elever har mobiltelefon med, skal denne blive i tasken hele dagen.

   

  SFO

  I SFO tager vi udgangspunkt i den mobilpolitik, som gælder for resten af skolen. Det betyder, at mobiltelefoner og iPads, som udgangspunkt skal blive i tasken, eller ikke nødvendigvis medbringes i SFO-tiden. Der er stadigvæk mulighed for at inddrage iPad/mobiltelefon/iPod/Nintendo eller andre elektroniske devices, som en del af en pædagogisk aktivitet. Dette kan både være i form af spillecafe eller med mulighed for at tænke de elektroniske devices ind som det fælles tredje i et værksted. Dette med fokus på at eksperimentere, skabe relationer, lære og understøtte den digitale dannelse. Vi vil som SFO udarbejde nye fælles retningslinjer i forbindelse med brugen at det elektroniske udstyr, samt understøtte, at vi er vores ansvar bevidst, når vi lukker den digitale verden ind i fritidsdelen.

   

  Baune

  Vi har DD pause på Baune hver dag når eleverne har fri fra skole og frem til klokken 16.00, så eleverne fra starten af eftermiddagen søger mod klubbens aktiviteter og værksteder. Det betyder, at eleverne i tidsrummet ikke kan sidde passivt og spille på deres DD. Eleverne kan kun anvende deres DD såfremt den indgår i bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne indgår i direkte fysisk og social interaktion med andre elever. Baunes medarbejdere skal supervisere eleverne og godkende de applikationer eleverne anvender. Baunes medarbejdere kan med pædagogisk faglig begrundelse vælge, at DD slet ikke kan anvendes af elever hele eftermiddagen, eller flere eftermiddage i træk, hvis det fremmer elevernes deltagelse i klubbens aktiviteter, f.eks. i forbindelse med det årlige Mini – OL.

   

  Etiske regler og gode råd:

  Særligt for eleverne:

  • Tænk dig om, inden du bruger din mobiltelefon i skolen.

  • Brug ikke nedsættende, hånende sprogbrug om andre - det er mobning.

  • Send ikke trusler - det er strafbart.

  • Lad dig ikke fotografere elle filme, hvis du ikke er sikker på, hvad det skal bruges til.

  • En person på et billede kan altid kræve et billede slettet.

  • Billeder med personer må ikke lægges på internettet, med mindre personernes forældre har givet tilladelse.

  • Brug ikke mobilen til at løse konflikter - husk at gå til de voksne i stedet for.

   

  Til forældrene:

  • Overvej hvornår dit barn skal have en mobiltelefon. Det er som regel først, når barnet selv er klar til at gå til og fra skole.

  • Overvej at lave fælles aftaler i forældregruppen med hensyn til tidspunktet for indkøb af telefon

  • Mobiltelefoner er ikke nødvendige for at skabe venskaber!

   

  Vi ser hos vores elever at:

  • Eleverne er ofte inaktive, når de benytter digitale devices

  • Når elever har mulighed for at tilvælge digitale devices selv, oplever vi som klub, at eleverne ofte fravælger klubbens pædagogiske aktiviteter, hvor den sociale relation og trivsel er i fokus.

  • Når eleverne er på digitale devices i pauserne, så engagerer de sig ikke i de sociale relationer.

  • Eleverne bliver forstyrret med notifikationer, som gør, at de i timerne mister koncentrationen og fordybelse i fagligt arbejde.

   

  Ved tyveri:

  Hvis forældre vælger at give deres barn en digital device med i skole, er det på eget ansvar. Digitale devices skal afleveres i forbindelse med skoledagens start og vil blive låst inde i et skab i klassen til skoledagen er slut. I tilfælde af tyveri o.a. er skolen ikke erstatningspligtig.

   

  Sanktioner:

  I tilfælde af, at elever bryder reglerne i forhold til skolens mobilpolitik, vil forældrene blive kontaktet af skolen med henblik på dialog omkring, hvordan vi fælles sikrer, at skolens regler overholdes.

 • Engelsborgskolens kontaktforældrefolder

  Hvis du er blevet kontaktforældre på Engelsborgskolen, så kan du her downloade Engelsborgskolens kontaktforældrefolder

 • Trivselspolitik/ Anti-mobbepolitik

  Engelsborgskolens Antimobbestrategi

  Her kan du downloade Engelsborgskolens Antimobbestrategi