Gå til hovedindhold
You are at:

Praktiske oplysninger

Her kan du få viden om forskellige praktiske oplysninger

Information om:

 • Kontorets åbningstider

  Mandag kl. 7.00-13.30

  Tirsdag kl. 7.00-17.00

  Onsdag kl. 7.00-13.30

  Torsdag kl. 7.00-17.00

  Fredag kl. 7.00-12.30

 • Ringetider

  Ringetiderne på skolen er:

  kl. 8.00 - 8.45: lektion 1

  kl. 8.45 - 9.30: lektion 2

  kl. 9.30 - 9.55: pause

  kl. 9.55 - 10.40: lektion 3

  kl. 10.40 - 11.25: lektion 4

  kl. 11.25 - 12.10: spisning og pause

  kl. 12.10 - 12.55: lektion 5

  kl. 12.55 - 13:40: lektion 6

  kl. 13:40 - 13.50: pause

  kl. 13.50 - 14.35: lektion 7

  kl. 14.35 - 15.20: lektion 8

 • Skolemad og mælk

  Skolemad

  Det er muligt, at bestille skolemad gennem Bistrup og Nør. De tilbyder et bredt udvalg af hjemmelavet skolemad. 

  Engelsborgskolen udleverer den bestilte mad, men kontakten foregår mellem familie og Bistrup og Nør.

  Du kan læse mere om Bistrup og Nør her

  Skolemælk

  Engelsborgskolen får leveret mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning.

  Du kan læse mere om Skolemælk her

 • Forsikring

  Skolen har ingen ansvarsforsikring og henviser til justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar

 • Vigtige datoer for 9. klasserne

  Her kan du læse mere om vigtige datoer for 9. klasser.

   

  Gallafest 2023

  Afholdes torsdag den 20. april 2023 for både 8. klasserne og 9. klasserne.

   

  Udtræk offentliggøres for eleverne

  Tirsdag den 25. april 2023 kl. 13.15

   

  Datoerne for de skriftlige eksamen

  Tirsdag den 2. maj

  kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling

  Onsdag den 3. maj

  kl. 9.00-10.00FP9 Matematik uden hjælpemidler

  kl. 10.00-13.00FP9 Matematik med hjælpemidler

  Torsdag den 4. maj

  kl. 9.00-10.00
  FP9 Dansk, retskrivning

  kl. 10.00-10.30
  FP9 Dansk, læsning

  Mandag den 8. maj

  kl. 9.00-12.00
  FP9 Engelsk skriftlig udtræksfag

  Tirsdag den 9. maj

  kl. 9.00-12.00
  FP9 Tysk skriftlig udtræksfag 

  Onsdag den 10. maj

  kl. 9.00-12.00
  FP9 Fransk skriftlig udtræksfag 

  Torsdag den 11. maj

  kl. 9.00-10.00
  FP9 Biologi udtræksfag

  kl. 9.00-10.00
  FP9 Geografi udtræksfag

  kl. 9.00-10.00
  FP9 Fysik/kemi udtræksfag

   

  9. klassernes sidste skoledag

  Onsdag den 17. maj er det 9. klassernes sidste skoledag

   

  Mundtlige prøver tidsramme

  De mundtlige prøver kører i tidsrummet den 22. maj til onsdag den 21. juni 2023.

   

  Translokation

  Den foregår for alle fire klasser i Engelsborghallen torsdag den 22. juni 2023 kl. 17-19

 • Politik for brug af digitale devices (DD) på Engelsborgskolen

  Princip for brug af digitale devices på Engelsborgskolen 

  Engelsborgskolen vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og devices ses som naturlige elementer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af en god og fornuftig digital kultur, hvor vi ser positivt men kritisk på tilgangen til brugen af digitale medier og de muligheder, disse giver. Engelsborgskolen har derfor et tydeligt og kendt princip for anvendelse af mobiltelefoner og devices, en politik gældende hele skolen samt et regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner og devices i både undervisningen, frikvartererne og fritidsdelen (SFO og Baune).

  Mobiltelefoner og devices må ikke være forstyrrende elementer i undervisningen. Lige som de ikke må blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling.

  På Engelsborgskolen vægter vi og tilstræber vi en varieret undervisning, derunder forskellige didaktiske tilgange, hvoraf brug af digitale devices kun er en af mange.

  Digital dannelse

  I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner og devices gælder det for Engelsborgskolen:

  at vi vil fremme dannelsen af en god og fornuftig kultur, ved at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange herunder i medborgerskab og dannelse.

  at mobiltelefoner og devices indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen.

  at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der, som en naturlig del af undervisningen, arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

  at digital dannelse er en af de tre grundpiller i faget medborgerskab og dannelse på alle årgange.

  Politik for anvendelsen af mobiltelefoner og devices (skolen)

  0.-3. klasse:

  • Digitale devices tages i brug, når undervisningen kræver det.
  • Brug af mobiltelefoner og devices er ikke tilladt i frikvartererne.
  • Hvis en elev medbringer en mobiltelefon/device, skal den være slukket og ligge i tasken.
  • Der må kun ringes hjem med egen mobiltelefon sammen med en voksen.
  • I SFO’en kan der bruges devices / mobiltelefoner i et voksenstyret tidsrum – tidsrummet er kommunikeret til forældrene.

  4.-6. klasse samt det første halve år af 7.klasse:

  • Mobiltelefon og devices kan tages i brug, når undervisningen kræver det.
  • Eleverne skal altid følge lærerens anvisninger ift. brugen af digitale devices.
  • Brug af mobiltelefoner og devices er ikke tilladt i frikvartererne.
  • Hvis en elev medbringer en mobiltelefon afleveres denne ved skoledagens begyndelse – i nattilstand – og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Hver klasse har et skab til mobiltelefoner, telefonerne låses inde.
  • I Klubben kan der bruges devices / mobiltelefoner i et voksenstyret tidsrum – tidsrummet er kommunikeret til forældrene.

  Sidste halve år af 7. klasse - 9. klasse:

  • Mobiltelefon og devices kan tages i brug, når undervisningen kræver det.
  • Eleverne skal altid følge lærerens anvisninger ift. brugen af digitale devices.
  • Brug af mobiltelefoner og devices er tilladt i frikvartererne – vi anbefaler dog, at elever har disse slukket i frikvartererne også.
  • Hvis en elev medbringer en mobiltelefon afleveres denne ved timens begyndelse – i nattilstand – og udleveres igen ved pauser. Hver klasse har et skab til mobiltelefoner, telefonerne låses inde. Alternativt kan man have sin mobiltelefon i nattilstand i tasken.
  • Det er elevens ansvar enten at aflevere mobiltelefonen eller at have den liggende i tasken i nattilstand.
  • Teamet på en årgang kan beslutte, om eleverne, af hensyn til socialisering, i en periode skal være device-/mobilfri hele dagen.

  Fælles for brug af devices - egne eller udlånt af skolen

  Skolen ved, at elevernes læring påvirkes negativt, når de er optaget af andet end undervisning. Elevernes brug af devices skal derfor kun ske, når det er relevant, og man må således kun besøge undervisningsrelevante hjemmesider/apps. Læreren/pædagogen styrer på baggrund af målene for timen, hvornår og hvordan devices skal bruges i undervisningen.

  Eleverne har rådighed over deres medbragte/skole-device hele dagen, og de har selv ansvaret for:

  • at devicet er opladet ved starten af hver skoledag
  • at eleven medbringer lader til sit device.
  • at eleven pakker sit device ned i tasken eller i elevskabet i frikvartererne.
  • at devicet er velfungerende.
  • at det er læreren, der igangsætter brugen af computeren i undervisningen.
  • at eleverne har fokus på undervisningen.
  • at man behandler skolens og andres udstyr med respekt.

  Fælles for brug af skolens devices

  Som en del af Lyngby-Taarbæks IT-strategi, så får alle elever fra 4.-9. klasse mulighed for at låne en computer af skolen (Bærbar PC).

  Skolens computere er til skolebrug, det betyder:

  • at computeren primært er et undervisningsredskab.
  • at man kun downloader relevante skoleprogrammer.

  Fælles for brug af egne devices (Bring your own device – BYOD)

  Eleverne må meget gerne bruge deres egen computer i skolen, dette kaldes ”Bring your own device”. De bedes oprette en brugerprofil, som kaldes ”skole”. Det er på denne profil, eleverne skal downloade alle undervisningsrelaterede programmer. Alt privat indhold, herunder sociale medier, spil osv., skal forblive på elevens private profil, og må ikke åbnes i undervisningen.

  Hvis principperne brydes

  Hvis principperne ikke overholdes, inddrages mobiltelefon/device med besked om, at den kan hentes på kontoret eller hos personalet, når skoledagen er slut. Ved gentagne brud på ovenstående kontaktes hjemmet med henblik på dialog omkring, hvordan vi fælles sikrer, at skolens, SFO og Baunes regler overholdes.

  Forsikring og Tyveri

  Hvis en elev er skyld i en skade på skolens eller en andens device, så behandles dette krav først over for device-ejerens forsikring.

  Ved tyveri: 

  Hvis forældre vælger at give deres barn et digital device med i skole, er det altid på eget ansvar. Og dette forvaltes altid i ovenstående princip. I tilfælde af tyveri o.a. er skolen ikke erstatningspligtig.

  Regelsæt for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Engelsborgskolen

  Til eleverne:

  • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon.
  • Brug ikke nedsættende, diskriminerende eller hånende sprogbrug om eller til andre.
  • Send ikke trusler til andre - det er strafbart, og kan være mobning.
  • Tag aldrig billeder af andre uden deres samtykke.
  • Det er forbudt at optage/filme andre uden deres samtykke.
  • Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller optagelsen skal bruges til.
  • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
  • Billeder, video eller lydoptagelser med personer må ikke deles/lægges på internettet, medmindre der er givet skriftlig tilladelse til det (for børn- og unge under 18 –forældresamtykke)
  • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter.
  • Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for hjælp. Ring ikke til din mor eller far.
  • Dine koder er personlige. Del dem ikke med andre!
  • Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at bruge en andens mobiltelefon eller computer uden samtykke.

  Til forældrene:

  Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet har brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

  Som forældre er det aldrig nødvendigt at ringe til jeres børn i skole-/SFOtiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads, inden de kommer i skole. Hvis man har behov for kontakt, er det via skolens kontor/SFO.

  Vi er klar over, at der ligger et stort pres på forældrene med hensyn til indkøb af mobiltelefon. Derfor er forældresamarbejdet i klassen en stor hjælp. I nogle klasser har forældrene lavet aftaler indbyrdes for at udskyde tidspunktet for, hvornår det er nødvendigt at have den ekstra udgift mobiltelefonen er. Mobiltelefonen er ikke nødvendig for at skabe venskaber, selvom det i dag kan komme til at lyde sådan, og den kan også være en hæmsko i forhold til nærvær i samværet.

  Hvis dit barn ringer til dig i skole-/SFOtiden om en konflikt, skal de kontakte en voksen på skolen. Begynd ikke at løse konflikten for dit barn. Personalet på skolen har den faglige kompetence til at vurdere den enkelte situation og eventuelt deltage i afhjælpningen af denne. Stol på, at dit barn med de professionelle voksnes hjælp kan klare problemet. Skolen vil altid kontakte dig, hvis der er behov for det.

  Mobiltelefoner er ikke nødvendige for at skabe venskaber!

  Princippet vil blive evalueret efter efterårsferien 2022.

 • Engelsborgskolens kontaktforældrefolder

  Hvis du er blevet kontaktforældre på Engelsborgskolen, så kan du her downloade Engelsborgskolens kontaktforældrefolder

 • Trivselspolitik/ Anti-mobbepolitik

  Engelsborgskolens Antimobbestrategi

  Her kan du downloade Engelsborgskolens Antimobbestrategi

 • Engelsborgskolens trafikpolitik

  Engelsborgskolens Engelsborgskolens trafikpolitik

  Her kan du downloade Engelsborgskolens Engelsborgskolens trafikpolitik